Visit Lyngenfjord søker en person med interesse for å utvikle stisykling kommersielt på bærekraftig vis i en region med både potensial og utfordringer.– Skibotn er allerede kjent som et stisykkeleldorado, og vi opplever økende etterspørsel etter stisykkeltilbud i regionen. Derfor ønsker vi å utvikle stisykling som et bærekraftig reiselivstilbud i Lyngenfjordregionen. Vi har nå nylig fått godkjent prosjektet av Innovasjon Norge, og vi ønsker å komme i gang med prosessen allerede i begynnelsen av mai, så derfor er søknadsfristen såpass kort, sier Georg Sichelschmidt, som er daglig leder i Visit Lyngenfjord.Stillingen ble lagt ut på onsdag med søknadsfrist 20. april og tiltredelse i mai. Det allerede er kommet inn en del søknader på prosjektstillingen i Lyngseid, som er estimert til seks måneder.Se bildebonanza fra Skibotn Stifestival Saken fortsetter under Fra stibyggerkurset til NOTS Tromsø i fjor - et par timer unna Lyngen, med fokus på bærekraftig tilrettelegging. Foto: Rekkje Stiutvikling Kartlegger interessenI første omgang dreier stillingen seg om å lede et forprosjekt for å utrede om og hvordan regionen kan utvikles til en bærekraftig stisykkeldestinasjon. Det er imidlertid et stykke fram til spader eventuelt kan settes i jorda for konkrete tiltak og utviklingsprosjekter. – Vi jobber i to retninger her. Det ene er mot kommunen, lag og foreninger, grunneiere og til dels bedrifter for å kartlegge om de som bor her ønsker å gjøre noe kommersielt ut av stisykling. Hvis de sier nei, så må vi avslutte prosjektet, men jeg tror ikke det blir slik, sier han.– Vi har jobbet en stund med stisykling, og vi vet at det finnes en del utfordringer, men vi tror det skal være mulig å løse dem. Så dersom vi ser at det er interesse for å gå videre med dette, vil vi jobbe med å lage en plan for hvordan vi kan tilrettelegge og hvilke tiltak vi må gjøre for at det skal bli et bærekraftig stisykkelprosjekt, sier Sichelschmidt.Videre vil prosjektet også rette seg mot bedrifter og turistnæringen i regionen, slik at de vet hva som forventes og hvordan de må tilrettelegge dersom de som ønsker å ta imot syklister. I den sammenheng vil prosjektet også jobbe med å knytte til seg turoperatører i Norge og utlandet, og markedsføre prosjektet.Les også: Etablerer kompetansebase for terrengsykling Unike utfordringer Stiene som allerede er i bruk i må tilrettelegges for å tåle økt sykkeltrafikk dersom Lyngenfjordområdet skal bli en sykkeldestinasjon.– Den største utfordringen vi har med stisykling her er bærekraft. Stiene vi har nå er ikke tilrettelagt for å brukes av mange. Det er en del som sykler her allerede, særlig i Skibotn, men hvis det kommer mange, så vil stiene bli ødelagt, sier Sichelschmidt.Les også: Sju millioner til sykkelsatsing Saken fortsetter under Skibotn Stifestival gir drøyt 100 personer muligheten til å oppleve stieldoradoet i regionen. Foto: Knut LønnqvistEn annen utfordring er at det lokale stisykkelmiljøet er lite. Sichelschmidt antyder at det kan dreie seg om 10-20 personer, og at dersom det skal utvikles på kommersiell skala vil det være behov for å få inn flere med kompetanse som kan bidra.– Selv om kommunen er positive til å tilrettelegge for å utvikle dette kommersielt, så er det ikke bare å skaffe en pott penger og gi grønt lys. Men jeg er overbevist om at vi kommer til å bli en stisykkeldestinasjon.Les også: Skibotn Stifestival trues av nedleggelse   Sichelschmidt understreker at prosjektet dreier seg om kartlegging og planlegging.– Det er foreløpig ikke satt av noe til gjennomføring i denne fasen, sier han.Se stillingsutlysningen her