Om alt går på skinner i innspurten vil pumptracken stå ferdig om et par uker, men den offisielle åpningen blir 4. mai 2019, i forbindelse med neste års Telemark enduro, sier Mats Nyegaard i Herkules Heildemparlaug. Han er en av ildsjelene bak det sykkelanlegget i Skien fritidspark, og vet at anlegget er etterlengtet i miljøet.– Vi ser at flere og flere starter med sykling. Det er stor rekruttering både i lavere alder, men også den eldre garde har fått øynene opp for terrengsykling. Vi synes det er veldig gøy å kunne bidra for at alle skal få oppleve mestring på sykkelsetet. Og vi gleder oss selvfølgelig til å bruke den selv også, så vi jobber på spreng for å klarstille pumptracken, sier Nyegaard, og legger til at anlegget blir et gratistilbud som er åpent for alle. Les også: Satser stort der andre legger ned Bygges av profferPlanleggingen startet allerede for et par år siden, og i 2017 søkte Herkules Heildemparlaug om støtte til prosjektet. Klubben fikk da tildelt 330 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DnB. I tillegg går klubben inn med egenkapital på 20 000 kroner.Det er Rekkje Stiutvikling som produserer pumptracken, står for design og den største delen av byggingen og utformingen, mens dugnadsgjengen jobber for å klarstille området, slik at det blir ryddig og trygt. I tillegg jobber klubben også med en masterplan for flere sykkeltraseer i Skien fritidspark i framtida. – I dette arbeidet er Skien fritidspark en viktig bidragsyter når det gjelder å skaffe tillatelser til å videreutvikle området på en bærekraftig måte, sier Nyegaard.Les også: Stibyggeren Det er Rekkje Stiutvikling som bygger den nye pumptracken i Skien. Foto: John André Moldestad