Fra og med sesongen 2019 blir enduro en UCI-gren. Det er NCF positive til. – Vi har hatt enduroritt på terminlista i to år allerede, og er positive til at enduro er kommet inn som en gren under UCI, sier Heikki Dahle i NCF, som blant annet er ansvarlig for kommissærutvikling og det tekniske rundt lover, regler og normer i forbundet. Nå håper han enduromiljøet vil bygge opp en solid organisasjon for sin gren. – Det er opp til miljøet å ta ansvar for å bygge opp aktiviteten, og få fram folk som kan tilrettelegge for konkurranser og aktivitet for sine utøvere gjennom hele sesongen. Det gjelder uansett gren, og vi er ikke vi noe strengere med enduro enn med andre grener. Dette er ikke noe forbundet kan gjøre for dem, sier Dahle. Les også: Enduro innfører dopingtester og kommissærerHan understreker også at ikke er noen automatikk i at enduro blir en gren i NCF, selv om enduro nå er tatt opp som gren i UCI. – Enduro ligger under utfor, eller det som heter gravity i UCI. Men NCF tilbyr ikke alle grenene som finnes i UCI. Vi har enduro ritt på terminlista, og men hvis enduro vil ha et eget offisielt NM, må det behandles av Forbundstinget. Neste Forbundsting er i 2020. Hvis det kommer opp da, vil man blant annet se på rittaktivitet som ett av kriteriene, sier Dahle. Interessert i enduro? Her har vi samlet stoff om enduro Saken fortsetter under Nesbyen Enduro er en klassiker i norsk sammenheng. Foto Per-Eivind Syvertsen Må organisere segDahle poengterer også at et samarbeid med den organiserte idretten stiller noen krav til miljøet. Det er klubbene som arrangerer ritt i Norge, og NCF krever derfor at arrangørene er klubber som er registrert i NCF, enten de vil gjøre det gjennom en eksisterende klubb eller de vil etablere en ny klubb. For at NCF skal vite hvor mange det er som driver med enduro, må utøverne være medlem av en klubb. – Dette er en utfordring for oss. Vi registrerer at det er en del enduroritt som ikke arrangeres av klubber, og at en del utøvere ikke er med i noen klubb. Det blir spennende å se om utøverne og arrangørene nå ønsker å organisere seg, eller om de vil være frie og franke og stå utenfor forbundets struktur. Men hvis det blir etablert et offisielt NM, er det bare for utøvere som er medlem i klubb og som har helårslisens, sier Dahle. Kan ikke være avhengig av ildsjelerDahle er opptatt av at enduro må bygge opp et miljø som er robust nok til at aktiviteten og arrangementene ikke blir avhengige av noen få ildsjeler. Da blir grenen sårbar hvis disse ildsjelene gir seg. – Det kan ikke være slik at en gren er avhengig av noen få personer. Enduro må bygge opp et miljø rundt arrangører og arrangementer, slik at aktiviteten går for egen maskin, sier Dahle. Saken fortsetter under Heikki Dahle. Foto: NCF Les mer om enduroritt i Norge Østafjells-serien utvider – Vi skal vise fram de beste stiene i området – Vi må holde et høyere nivå i 2019 Telemark Enduro utvider Ville se an utviklingenDahle tror noe av grunnen til at UCI har drøyet samarbeidet med EWS er at UCI har ønsket å se hvordan grenen har utviklet seg, og at enduro fikk fotfeste på mange steder. – Det var vel nesten litt på overtid at enduro ble en gren under UCI. Men UCI har nok villet se an utviklingen og se om enduro hadde livets rett. Det er viktig at en gren ikke bare består av fire-fem ritt i Italia og Frankrike. Men nå ser man jo at Enduro World Series har et nettverk av arrangører på mange ulike steder i verden, sier han. Det tror Dahle er en forutsetning for at grenen skal lykkes på sikt. Det samme gjelder her hjemme: Det må etableres aktivitet og konkurransetilbud over hele landet. – Det er ingen som begynner med enduro hvis det ikke er noen ritt. Da sykler de heller på sti eller driver med freeride. Men vi registrerer at flere tidligere utforsyklister nå kjører enduro, sier han. Dahle tror mangel på aktivitet er en viktig grunn til at utfor som gren sliter i Norge nå. – Utfor hadde stor aktivitet for noen år siden og var en viktig gren. Nå finnes det knapt arrangører i Norge, og med unntak av NM må utøverne reise til Sverige for å sykle ritt.