Hogsten i landskapsvernområdet ved Sandermosen i Lillomarka fikk foregå i nesten en måned før den ble stoppet. Da var stiene uframkommelige av på grunn av hogstavfall. Etter at NOTS Oslo og Omegn klaget skogeieren inn for Miljødirektoratet, fikk Løvenskiold pålegg om rydde opp etter seg. Men Løvenskiold lot rasket ligge da aktiviteten ble stoppet, selv om vedtaket satte krav til at Løvenskiold må rydde opp og ta vare på alle stiene i området. Nå har også Fylkesmannen i Oslo og Viken lovet å passe på at det skjer så snart snøen går. Det skulle imidlertid utallige runder med e-post, klager og anker til før Løvenskiold fikk pålegg om å rydde etter den ulovlige hogsten.  Les også: Best i test Ignorerte hogstforbudSaken startet i 2017. Da søknaden om tillatelse til å hogge i området kom opp høsten 2017, forsøkte NOTS Oslo og Omegn å få til en dialog med Løvenskiold. Det lyktes de ikke med. Samtidig fikk Løvenskiold klarsignal fra Fylkesmannen til å starte hogsten, til tross for at området er definert som landskapsvernområde.NOTS Oslo og Omegn, Naturvernforbundet og Lillomarkas Venner klaget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Fylkesmannen i Oslo og Viken), og krevde hogsten stoppet. Området fra Maridalen landskapsvernområde, Barlindåsen og videre nedover har et stort antall stier som er veldig populære både blant stisyklister og andre markabrukere. De fikk avslag hos Fylkesmannen, men klaget avgjørelsen til Miljødirektoratet. Her fikk de medhold i at hogsten var i strid med verne- og friluftshensyn, og skulle stoppes umiddelbart. Men da Esben Johansen i NOTS Oslo og Omegn syklet i området like etterpå, la han merke til at det var bygget en ny snuplass i skogen. – Slike vendeplasser pleier bare å dukke opp der det skal drives hogst. Det skulle Fylkesmannen ha stoppet etter at vi medhold i Miljødirektoratet. Resultatet var at Løvenskiold fikk hogget i tre-fire uker før det ble stoppet, og da hadde de hentet ut mesteparten av tømmeret, sier Johansen. Les også: Avverget rasering av stier Saken fortsetter under Den populære "dorull-stien" i Lillomarka er en av de berørte stiene der Løvenskiold fortsatt ikke har ryddet opp. Foto: Tord Bern Hansen Går på tålmodigheten løsI tillegg til at Løvenskiold måtte stoppe hogsten, ble de også pålagt å rydde opp på stiene som var blitt rasert av hogstavfall. Men ingenting skjedde til tross for skriftlig pålegg. – Stiene er fortsatt fulle av hogstavfall og egner seg ikke noe særlig til sykling. Derfor sendte jeg e-post til skogsjefen i Løvenskiold gjentatte ganger i høst, men ryddingen ble bare utsatt. I november kontaktet jeg Fylkesmannen i Oslo og Viken igjen. Fylkesmannen sendte da e-post til Løvenskiold med kopi til meg med krav om at de må rydde stiene så snart det blir bart. Da lovet Løvenskiold å gjøre det til våren. Men nå later de som de ikke vet hvilke stier det gjelder og ber Fylkesmannen om et kartutsnitt, selv om jeg har sendt ham kart med stiene inntegnet flere ganger, sier Johansen. NOTS Oslo og Omegn har årsmøte i mars, og er på jakt etter flere styremedlemmer. Les mer: Brenner du for terrengsykling? Ønsker å hindre syklingLøvenskiold har ved flere anledninger og i ulike sammenhenger uttrykt at de misliker sykling på sine eiendommer. De viser til faren for slitasje, men det er lite som sliter mer på naturen enn hogsten de selv driver med, poengterer Johansen. – Det virker som at de bevisst utsetter pålagt rydding for å redusere sykling og friluftslivsaktiviteter i området. Slik stiene står nå, er de lite egnet for sykling eller fottur. Terrengsykkel har ikke lykkes med å få en kommentar fra Løvenskiold, til tross for gjentatte forsøk. Les også: Nå starter kampen om elsykling i Oslomarka Interessert i bærekraft og stipolitikk? Saker om friluftspolitikk, stivett, stivettregler, stibygging, tilrettelegging av sti og reiseliv/destinasjoner. Saker om ferdselsrettigheter og restriksjoner i nasjonalparker, utmark og bymark. NOTS (norsk organisasjon for terrengsykling) og deres arbeid med høringsuttalelser og rettigheter for syklister omtales her. Esben Johansen. Foto: Helene L. Johansen