Like før helgen slo Bymiljøetaten i Oslo fast at deres egne skilter om forbud mot å sykle på stier utenfor opparbeidet turvei på Ljanskollen måtte tas ned. I ettermiddag ble beslutningen utført. 

Les også: Tar ned sykkelforbudskiltene  

Kan ikke trumfe Friluftsloven
I utgangpunktet hjemlet Bymiljøetaten forbudet med hensyn til sjeldne arter, og viste til kommuneplanens § 7.6 som sier «I områder hvor det er registrert naturverdier med nasjonal verdi (A-områder) tillates ikke tiltak som kan forringe naturverdiene.»