Stisykkelmiljøet i Lofoten hadde planlagt å etablere et NOTS-lokallag en god stund, men i høst ble det fart på prosjektet. 

Det enorme presset på turterrenget skaper utfordringer mellom brukergrupper og næringsinteresser, og de lokale syklistene har sett seg lei på at noen få kritiske stemmer dominerer den offentlige debatten og gir syklistene skylden for slitasjen på stier i området.

– Det foregår en del villsykling som ikke er bra. En sykkeltur er det samme som hundre gående, sa Bjørn Harald Brenna, nestleder i Lofoten Turlag, til Lofotposten under overrekkelsen av Vestvågøy kommunes miljøpris under Matfestivalen i Lofoten 13. oktober.