Les også: Friluftsturismen eksploderer - stisyklister får skylda for stislitasje

Nestleder i Lofoten Turlag Bjørn Harald Brenna, som hevder at en syklist sliter like mye som 100 gående og at han vil jobbe for å forby sykling på stier for gående, møter nå motbør i egne rekker. Anne Mari Planke, som er fagsjef for friluftsliv i Den norske turistforening, og leder i DNT-laget Lofoten Turlag Sigfús Kristmannsson sier begge at dette ikke er uttalelser som DNT sentralt eller DNT Lofoten Turlag stiller seg bak.

–  DNT arbeider for et inkluderende og variert friluftsliv der flest mulig tar naturen i bruk, med kroppen som motor. Uttalelsene som ble gitt på prisutdelingen i oktober, reflekterer verken Lofoten Turlag eller DNT sentralt sitt syn. Vi er positive til at folk kommer seg ut på tur, om det så er til fots eller på sykkel. Stor bruk kan gi slitasje på naturen og stiene, enten man sykler eller går. Det skal vanligvis mange syklister til før terrengslitasje blir en utfordring. Det er gjerne i forbindelse med sykkelritt eller trening til ritt at det oppstår ekstra slitasje, sier Planke og Kristmannsson i en felles uttalelse til Terrengsykkel om slitasje på stier og felles bruk av stier.