Forbundet frister med NM og Norgescup, men vil ha enduro inn i mer formelle rammer. Enduromiljøet er glad for å ha startet en dialog, men er opptatt av å holde formaliteter og krav til et minimum både for ryttere og arrangører. Samtidig vil enduromiljøet finne en løsning for å inkludere deltakere under 17 år. – Det viktigste for oss er å få en løsning for å få inn de under 17 år på en måte som gjør at det fortsatt er overkommelig for arrangørene å avholde ritt, sier Knut Lønnqvist, som sitter i styret i 80/20-serien. Les også: Østafjells-serien utvider Saken fortsetter under Frykter arrangørtørkeEtter NCFs regelverk er det ingenting i veien for å ha egne klasser for de under 17 år, men ritt for aldersbestemte klasser faller inn under NCFs regelverket for aktive ritt. Det utløser blant annet krav fra NCF om kommissærer og formaliteter rundt profilering og merking, noe som gir økte utgifter for arrangørene. Lønnqvist frykter at flere formelle krav og økte kostnader vil gjøre det vanskeligere å finne rittarrangører. – Vi tror det er avgjørende for sporten framover at det fortsatt er relativt enkelt å arrangere ritt. Vi ser jo blant annet fra utfor at det er vanskelig å få arrangører til Norgescupritt og mesterskap. Vi har allerede en serie som fungerer som Norgescup, og stadig flere som vil være med å arrangere enduroritt, sier Lønnqvist. Se vår test av grove stisykler Starten på en prosessDa NCF tidligere i vinter uttrykte et ønske om mer samarbeid med enduromiljøet, tok Lønnqvist initiativet til å få i gang en dialog med NCF om videre utvikling av enduro. Både generalsekretær i NCF, Eystein Stokstad, og Tord Bern Hansen som er ansvarlig for Enduro i styret i NCF, ser at enduro er en raskt voksende gren og vil gjerne diskutere mulighetene for en egen enduro-Norgescup og NM på sikt, og generell utvikling av enduro. Les også: Åpner døra til forbundet for dialog Partene har hatt ett møte så langt, og planlegger et nytt møte før påske. Der håper de å få med enda flere fra enduromiljøet. – Vi ønsker å starte en dialog med miljøet om blant annet rekruttering, rittilbud for bredde og elite, og elitesatsing, og er interessert i å høre hva NCF kan bidra med. Gjennom Silje Katarina Holmsen i Østafjells Enduro Serie og Knut Lønnqvist og Ove Grøndal i 80/20 Enduro Series har vi god kontakt med to sentrale rittserier i Norge, men vi ønsker å gå bredt ut i starten for å komme i dialog med flere sentrale bidragsytere i sporten. Vi håper å få med en håndfull nøkkelpersoner som sammen vil utgjøre et utvalg og drive utviklingen av sporten til det beste for rytterne, sier Bern Hansen.Saken fortsetter under – NM er ikke veldig viktigEnduromiljøet vil gjerne samarbeide med NCF, men er samtidig opptatt av å beholde grenens egenart og unike tilnærming. – Vår oppgave her nå er å bremse NCF litt i sin jobb med å legge på flere krav til enduroarrangørene. Vi er egentlig ganske fornøyd med å arrangere rittene våre på den måten vi gjør nå, og det er ikke veldig viktig for oss om vi får en Norgescup og et offisielt mesterskap. Det er ikke noen ulempe heller, men det er ikke veldig viktig. Men vi vil veldig gjerne gi et tilbud til de under 17 år, og vi håper det skal gå uten at det blir for komplisert, sier Lønnqvist.Interessert i enduro? Her har vi samlet stoff som nyheter og resultater om enduro, bilder og tester av endurosykler.