I november fikk Løvenskiold klarsignal fra Fylkesmannen til å sette i gang med tømmerhogst i landskapsvernområdet i Lillomarka. NOTS, Naturvernforbundet og Lillomarkas Venner var uenige i tillatelsen, fordi vedtaket ikke...