I november fikk Løvenskiold klarsignal fra Fylkesmannen til å sette i gang med tømmerhogst i landskapsvernområdet i Lillomarka. NOTS, Naturvernforbundet og Lillomarkas Venner var uenige i tillatelsen, fordi vedtaket ikke satte krav til at Løvenskiold måtte ta vare på alle de stiene i området.Løvenskiold var allerede godt i gang med hogsten i Lillomarka, men etter at NOTS Oslo og Omegn engasjerte seg, er det blitt full stopp i aktiviteten. Etter klagene har Miljødirektoratet pålagt Fylkesmannen å ta en ny og grundigere vurdering av saken. – Dette er en seier for miljø- og friluftsorganisasjonene, både at Miljødirektoratet så klart sier at Løvenskiold og Fylkesmannen ikke får lov til å holde på som de vil, men også at de må ta hensyn til friluftslivet, sier Øyvind Rørslett, som er leder i NOTS Oslo og Omegn.Han understreker at både klagen fra NOTS og klagen Naturvernforbundet og Lillomarkas venner har bidratt til hogsten er stanset.Les også: Vil du forme terrengsyklistenes kår i Oslo? Bare et fåtall av stiene skulle vernes om Mens Naturvernforbundet og Lillomarkas Venner klaget på at Fylkesmannens godkjenning ikke tar tilstrekkelig hensyn til naturmangfold og friluftslivet, forfattet NOTS sin egen klage.– Vi er opptatt av aktivt friluftsliv og bruk av stiene, og ser at det kartet som Løvenskiold og Fylkesmannen legger til grunn bare har med et fåtall av de stiene som er verd å ta vare på her. Vi håper de nå blir pålagt å ta vare på alle de aktuelle stiene, slik at de blir spart for store maskiner og ryddet etterpå, sier Rørslett.Han trekker fram at området fra Maridalen landskapsvernområde, Barlindåsen og videre nedover har et stort antall stier som er veldig populære både blant stisyklister og andre markabrukere.Da søknaden om tillatelse til å hogge i området kom opp i fjor høst, forsøkte NOTS Oslo og Omegn å få til en dialog med Løvenskiold.– Da kunne vi ha forklart dem hvilke stier vi ser som aktuelle og de kunne sluppet en slik klagesak. Men det var ikke Løvenskiold interessert i, sier Rørslett.Saken fortsetter under Lillomarka er full av populære stier. Foto: Jo-Inge MandtNOTS ble møtt med arroganse I tillegg til at Løvenskiold nå må stoppe all hogst i området inntil nytt vedtak foreligger, er Rørslett også stolt over at NOTS har blitt tatt på alvor i Miljødirektoratet. Han regner med at det vil ha betydning for organisasjonens muligheter til å påvirke Fylkesmannen når det skal fattes et nytt vedtak i saken.– Fylkesmannen har møtt oss med arrogant holdning til oss som friluftsorganisasjon og våre ønsker. Fylkesmannen mente NOTS ikke hadde rett til å uttale seg i denne saken, men her setter Miljødirektoratet dem på plass og understreker at vi som interesseorganisasjon har en slik rett. Så der får Fylkesmannen påpakning fra direktoratet, sier Rørslett.Les også: Forvaltningen følger ikke demokratiske prosesser  Kampen er ikke helt overSelv om Løvenskiold nå har innstilt hogsten og Miljødirektoratet har pålagt Fylkesmannen å vurdere saken på nytt, er det fortsatt ikke gjort noe endelig vedtak i saken.– Nå må Fylkesmannen ta en ny vurdering, og vi kommer nok til å be om å få et møte med Fylkesmannen for å få fram vårt syn på hvilke stier som er spesielt verdt å ta vare på, sier Rørslett.