Nå skal forskriftene om sykling i nasjonalparker og landskapsvernområder gjennomgås og revideres, og tiltakene som beskrives i Stortingsmeldingen skal konkretiseres. Dette skal skje innen 2020, sa klima- og miljøminister Ola...