Nå skal forskriftene om sykling i nasjonalparker og landskapsvernområder gjennomgås og revideres, og tiltakene som beskrives i Stortingsmeldingen skal konkretiseres. Dette skal skje innen 2020, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han presenterte den nye handlingsplanen i Oslo i dag. NOTS jubler over den nye handlingsplanen som Regjeringen la fram i dag. Planen skal konkretisere Stortingsmeldingen natur som kilde til helse og livskvalitet. – Det er fantastisk at Regjeringen ser potensialet i all den naturen vi har i Norge, og at de følger opp trenden med at stadig flere ønsker å benytte seg av naturen. Det er bra at Regjeringen tar grep og følger opp Friluftsmeldingen som ble vedtatt høsten 2016, sier Christian Jensen, som er leder i NOTS. Les også: Åpner enorme områder for stisykling – Slik vi forstår det, vil denne handlingsplanen føre til at alle forskrifter for nasjonalparker og landskapsvernområder skal gjennomgås og revideres, slik at de skal bli enklere å forholde seg til. Når det er gjort, skal det bli enklere å gå inn og sjekke om det faktisk er lov å sykle i et gitt område, sier Jensen. Stortingsmeldingen fra 2016 fastslår at det i utgangspunktet skal være lov å sykle på stier i utmark, dersom det ikke er spesifikt uttrykt i forskriften at det er forbudt. Slik det er i dag, er det ikke alltid tydelig hva som er lov.  Les også: – Det største vi har oppnådd Saken fortsetter under  Innen 2020 skal forskriftene for alle nasjonalparker revideres. Foto: Vidar GundersenNOTS engasjerer seg i prosessenDet er flere forhold i handlingsplanen Jensen vil å ta tak i, både praktisk bistand på områder som råd og kompetanse rundt stibygging og tilrettelegging av bærekraftige stier, så vel som innspill på selve forskriftene og definisjoner. – Vi i NOTS kommer til å ta en ny gjennomgang av det arbeidet Regjeringen nå skal i gang med, og se hvor vi kan bidra. Vi har mange hos oss som har mye kompetanse på stibygging og bærekraftige prinsipper rundt bruk av marka, sier Jensen. – Vi ønsker selvfølgelig å fronte våre interesser på en god måte i dette arbeidet. Vi vil blant annet sette fokus på at vi har stivettregler for hvordan syklister skal oppføre seg i marka, og at vi ikke er en gjeng bajaser som flår rundt på stiene. Vi ønsker jo også en bærekraftig bruk av naturen, og at vi kan ferdes i marka side om side med andre brukere. Saken fortsetter under  NOTS-leder Christian Jensen. Foto: PrivatMå rydde opp i begrepeneJensen håper videre at den nye handlingsplanen vil rydde opp i de mange begrepene som brukes om hverandre. – Nå snakkes det om markabrukere, syklister, terrengsyklister, stisyklister, gående, vandrende, ridende og mer. Vi håper derfor denne gjennomgangen vil gjøre at vi lander på ett begrep som er godt definert og som brukes konsekvent. Les også: – Det er ingen tvil om at medlemsmassen til NOTS kunne vært større