Nå skal forskriftene om sykling i nasjonalparker og landskapsvernområder gjennomgås og revideres, og tiltakene som beskrives i Stortingsmeldingen skal konkretiseres. Dette skal skje innen 2020, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han presenterte den nye handlingsplanen i Oslo i dag. 

NOTS jubler over den nye handlingsplanen som Regjeringen la fram i dag. Planen skal konkretisere Stortingsmeldingen natur som kilde til helse og livskvalitet

– Det er fantastisk at Regjeringen ser potensialet i all den naturen vi har i Norge, og at de følger opp trenden med at stadig flere ønsker å benytte seg av naturen. Det er bra at Regjeringen tar grep og følger opp Friluftsmeldingen som ble vedtatt høsten 2016, sier Christian Jensen, som er leder i NOTS.