– Vi har ikke vært gode nok til å kommunisere at vi ønsker kontakt med enduromiljøet og at vi å bygge opp under den aktiviteten de skaper. Det vil vi gjøre noe med, sier Eystein Stokstad, som ble ny generalsekretær i Norges Cykleforbund fra 1. desember. – Det skal ikke være tungvint å få til noeStokstad er tydelig på at forbundet skal være til for syklistene, og at NCF er interessert i å bidra til aktivitet, uansett gren. – Vi ønsker ikke å bli oppfattet som regelryttere, eller at det er vanskelig og tungvint å få til noe i forbundet, sier han, og understreker at det er snarere tvert imot: – Det er ikke sånn at man må være en klubb eller offisiell konkurransegren for å ha en dialog med NCF. Vi vil gjerne i dialog med miljøet, slik at vi kan se hva vi kan gjøre og bidra med for å bygge opp under aktiviteten. Det er svært viktig å være med på å bygge opp nye miljøer sammen med ildsjelene. Les også: NCF: – Enduromiljøet må ta ansvar for å bygge opp grenen Økende interesse for enduro Enduromiljøet i Norge har vokst jevnt de siste årene, og arrangementstilbudet de siste sesongene har mer enn doblet seg. Stadig flere prøver seg på konkurranser, og Norge har nå fått to store rittserier som trekker både eliteutøvere og bredden, samt at stadig flere arrangører tilbyr ungdomsklasser.  – Enduro er en spennende gren, og vi har mye å hente på å være i forkant og være imøtekommende overfor enduro- og stisykkelmiljøet. Dette er en viktig målgruppe for oss, og vi ønsker oss dialog med dem, sier Stokstad.Les også: Østafjells-serien utvider Saken fortsetter under Ettersom enduro fra 1. januar kom inn under UCI-paraplyen, forventer han mer oppmerksomhet rundt grenen. – I NCF står vi fritt til å bestemme hvilke grener vi vil prioritere i Norge. Dette fastsettes hvert andre år under sykkeltinget, og vi står fritt til å ta inn grener i forbundet når vi vil. Det kunne vi også gjøre før UCI innlemmet enduro hos seg, sier Stokstad. Han viser i den sammenheng til uttalelsen fra Heikki Dahle som blant annet er ansvarlig for kommissærutvikling og det tekniske rundt lover, regler og normer i NCF i høst: – Enduro ligger under utfor, eller det som heter gravity i UCI. Men NCF tilbyr ikke alle grenene som finnes i UCI. Vi har enduro ritt på terminlista, og men hvis enduro vil ha et eget offisielt NM, må det behandles av Forbundstinget. Neste Forbundsting er i 2020. Hvis det kommer opp da, vil man blant annet se på rittaktivitet som ett av kriteriene, sa Dahle til Terrengsykkel i november. Les også: Enduro innfører dopingtester of kommissærer  Hvilken plass har enduro i NCF? – I UCI ligger enduro under utfor. I grenutvalget for utfor i NCF har det vært lite aktivitet de siste årene. For oss ville det vært positivt å få enduro inn under grenutvalget for utfor, også for å få blåst litt mer liv i den grenen og gjøre grenen litt større. Les også: Vintersykling på grus  Hva kan NCF bidra med konkret – både spesifikt mot enduro og generelt for sykling i Norge?– NCF kan bidra med terminlistekoordinering, kommisærer, klubbmiljøer, kurs, arrangementsteknisk støtte, forsikrede deltakere og sikkerhets standarder ved konkurranser, samt at disse blir overholdt. Om enduroarrangementene skal inn i terminlisten og arrangeres som Norgescup eller mesterskap, bør det følges opp på linje med de andre grenene med profilering og nødvendig utstyr. Dette vil da også gjelde alle rankingritt og andre nasjonale konkurranser.Interessert i enduro? Her har vi samlet stoff som nyheter og resultater om enduro, bilder og tester av endurosykler.