– Vi har ikke vært gode nok til å kommunisere at vi ønsker kontakt med enduromiljøet og at vi å bygge opp under den aktiviteten de skaper. Det vil vi gjøre noe med, sier Eystein Stokstad, som ble ny generalsekretær i Norges Cykleforbund fra 1. desember. 

– Det skal ikke være tungvint å få til noe
Stokstad er tydelig på at forbundet skal være til for syklistene, og at NCF er interessert i å bidra til aktivitet, uansett gren. 

– Vi ønsker ikke å bli oppfattet som regelryttere, eller at det er vanskelig og tungvint å få til noe i forbundet, sier han, og understreker at det er snarere tvert imot: