Les også: Stisykling blir aldri hELt det samme

1749
Benjamin Franklin bruker ordet «batteri» for å beskrive et sett med koblede kondensatorer i sine eksperimenter med elektrisitet.

1895
Ogden Bolton Jr. søker om patent for en batteri-drevet sykkel. De første elsyklene ser dagens lys i USA på denne tiden.