Kroppen er nærmest som en romrakett å regne når det kommer til trening og ytelse. 

For å komme seg opp fra bakken og vekk fra jordas tyngdekraft brenner NASAs store raketter en real dose flybensin i første steg. Godt oppe i atmosfæren dumpes den første store raketten og en mindre, kvikkere rakett tar over. Denne bringer oss ut av atmosfæren før en enda mindre rakett setter inn den siste spissede innsatsen fram til romstasjonen eller månen. 

I kroppen er det treningsbasen med mye volum og lange turer som utgjør det første trinnet. Vi bruker mye tid på å bygge opp denne solide og kraftige første raketten. Mellomtrinnet, kan vi sammenligne med terskeltreningen. Denne medium-raketten gir oss kapasitet til å holde jevnt høy fart over ganske lang tid uten at vi brenner oss ut. Vi bruker flere timer i uka her i oppbyggingsfasen. Til slutt kommer ladingen og spissingen av sistetrinnet. Det er her vi får superkreftene som løfter farten og formen vår opp fra et solid basenivå til et best-når-det-gjelder-nivå.