Smittevernstiltak kan gjøre det vanskelig å gjennomføre sykkelritt.  

Etter flere runder med ny informasjon fra myndighetene, vet vi stadig mer om hva som vil skje med sykkelarrangementer.