Elsykler til å sykle i byen eller til og fra jobb med har blitt superpopulære. Det er det gode grunner til, og mange av disse syklene har også et brukspotensiale utenfor dette. De fleste opplever at de sykler mye mer med en elsykkel enn de har gjort med en tilsvarende vanlig sykkel.  

Det kan fort hende at du vil ønske å bruke elsykkelen til ting du ikke hadde sett for deg på forhånd.