Pivot Shuttle og Specialized Turbo Kenevo SL er to av de mer grove elektriske stisyklene på markedet.  

De har tilnærmet likt tiltenkt bruksområde, men har vidt forskjellige egenskaper, både hva gjelder selve el-motoren og det som handler om selve sykkelens manøvrerbarhet i terrenget.