Les også: Stisykling blir aldri hELt det samme

1749
Benjamin Franklin bruker ordet «batteri» for å beskrive et sett med koblede kondensatorer i sine eksperimenter med elektrisitet.