Miljødirektoratet kom like før jul med et høringsnotat vedrørende endring av lovverk for motorferdsel i utmark. Høringsnotatet dreier seg om to litt ulike saker med flere underpunkter, men det som er mest relevant for NOTS, er forslaget om endring av lov for bruk av el-sykkel i utmark.

– NOTS vil forberede en høringsuttalelse angående dette, og da er det viktig for oss å vite hva medlemmene våre mener om saken! Lokallag er allerede invitert til å komme med sine meninger, men vi vil gjerne vite hva dere andre mener også, skriver NOTS på sine Facebooksider.

Annonse

Derfor har NOTS laget et ultrakort spørreskjema, og ber alle interesserte ta seg 20 sekunder til å fylle det ut.

Gi dine innspill på spørreundersøkelsen her

Les også: Kan åpne for el-sykler i marka

Dette er saken
Gjeldende lovverk forbyr el-sykkel i utmark, altså på de fleste stier, og høringsnotatet som nå er ute åpner for å tillate el-sykkel på opparbeidet sti, i første omgang i områder som hører inn under Markaloven (Oslo og omegn).

Miljødirektoratet definerer opparbeidet sti slik: "veger og stier som til enhver tid har et fast og jevnt toppdekke, og som er opparbeidet for god framkommelighet for ferdsel til fots, med vanlig sykkel, barnevogn med videre. Denne definisjonene vil i stor grad være sammenfallende med stier og veger som i forbindelse med tilrettelegging for friluftsliv betegnes som turveger. Stier som i mindre grad er opparbeidet faller utenfor definisjonen."

Kommunen kan i forskrift bestemme at ferdsel som nevnt over likevel ikke skal være tillatt i bestemte områder.

Følg el-sykkeldebatten på Terrengsykkels forum

Link til miljødirektoratets dokumenter til saken

Elsykkel - Kristoffer H Kippernes
El-sykler på sti kan bli lov. Nå har Miljødirektoratet sendt ut et høringsbrev, og NOTS ber om din mening i saken. Foto: Kristoffer Kippernes

El-sykler på sti kan bli lov. Nå har Miljødirektoratet sendt ut et høringsbrev, og NOTS ber om din mening i saken. Foto: Kristoffer Kippernes