Markedstilsynet i Frankrike er privat finansiert. I et land der bilbransjen sysselsetter 8 prosent av den totale arbeidstokken er det tydeligvis ikke fritt fram for et nederlandsk bysykkelmerke og drive gjøn med bilindustrien.

Froskespisernes markedstilsyn mente reklamefilmen for Vanmoofs nye elsykkel for bysykling skapte et urettferdig fryktbilde mot bilismen ved å si at biler forårsaker ulykker og forurensing - noe slikt kan ikke bil-landet Frankrike akseptere.