Et rulleprogram kan legges opp på et utall forskjellige måter. Vanligst er det å legge opp trening som en intervall-økt der fokuset enten kan være på å øke kapasiteten på den anerobe-terskelen, heve terskelen, eller øke det maksimale oksygenopptaket. Sannsynligvis vil en godt gjennomført rulleøkt kunne forbedre alle disse tre...