Stisykling utgjør en stadig større del av friluftslivet i Norge, og økningen har en effekt på stibruken. Foto: Ove Grøndal
- 08/03/17
Setter stiene på dagsorden
av: Ingeborg Scheve
08.03.17 17.17
Stikonferansen 2017 på Hamar tar opp stienes rolle på flere plan.

Stien er viktig for friluftslivet, men spiller også en stor rolle for næringslivet, transport og dagliglivet. Det er rammen for stikonferansen 2017, som arrangeres av Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) på Hamar 8. og 9. mars i samarbeid med Miljødirektoratet og Hedmark fylkeskommune.

– Skillet mellom friluftsliv og reiseliv er veldig diffust, sier Haaken M. Christensen.

Han er seniorrådgiver innen naturbasert friluftsliv i Innovasjon Norge, og skal holde foredrag om stisykling og reiseliv.

– Alt handler om å ha flotte opplevelser i naturen. Stisykling som aktivitet hører naturlig hjemme der, og jeg vinkler dette inn mot hvordan stisykling kan sammenfalle med annet friluftsliv, hvilken effekt det får på friluftsliv, folkehelse og verdiskaping, og hvilken retning utviklingen går både i Norge og internasjonalt, sier Christensen, som også vil komme innom stivettreglene, slitasjetematikk og tilrettelegging for bærekraftige stier i løpet av foredraget.

Les også: Stor interesse for stisykling som produkt 

Saken fortsetter under

Haaken M. Christensen fra Innovasjon Norge holder foredrag om stisykling og reiseliv. Foto: Privat

NOTS som tilskuere
NOTS vil også være tilstede på stikonferansen, men blir kun å finne blant publikum.

– Vi har vel ingen forventninger til konferansen, men synes det er greit å være til stede når stier i Norge diskuteres. Vi tilbød oss å holde innlegg, men det var ikke aktuelt denne gangen, sier Stian Bergeland, som ble gjenvalgt til leder i NOTS på årsmøtet 16. februar.

Les også: Stor jubel for NOTS-lederen 

Stien er navet i friluftslivet
– Ni av ti nordmenn driver med friluftsliv, noe som gir et godt oppspill til årets stikonferanse. Derfor er har stiene stor betydning, men hvor stor kjenner du kanskje ikke på før den er borte, og det er derfor viktig å passe på stien. Det er ikke selvsagt at den ligger der den ligger, godt merket og synlig for alle, melder arrangørene av Stikonferansen 2017 på Hamar.

Les også: Etablerer kompetansebase for terrengsykling 

– Stier og andre ferdselsårer for ikke-motorisert ferdsel er utrolig viktige for friluftsliv, reiseliv, transport, dagligliv, folks trivsel og helse. Derfor er stier en viktig sak for alle som er opptatt av friluftslivet, jobber med planlegging i kommuner, fylkeskommuner og offentlig forvaltning, og ellers alle andre som liker å gå ut i naturen, sier arrangørene.

Agenda for konferansen:
- Sette stien på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse
- Øke oppmerksomheten og forståelsen for stiens betydning
- Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
- Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng

Les mer 

BESTILL ABONNEMENT: Det beste TERRENGSYKKEL-innholdet hjem i postkassen. 

Tilrettelegging av stier er ett av temaene som Haaken M. Christensen er innom i sitt foredrag på Stikonferansen 2017. Foto: Fred Syversen


 
 
VIS KOMMENTARFELT
Grenserittet etappe blir i år to dager i stedet for tre. Foto: Arrangøren
Etter fjorårets premiere med tredagers stisykkelritt har Grenserittet besluttet å legge om...
Lokallagene er en kilde til rekruttering til sentralstyret, men foreløpig er det tynt med kandidater til vervene som er på valg om tre uker. Foto: Øyvind Haugen
Tre uker før årsmøtet står NOTS fortsatt med svært få kandidater til vervene som må fylles.
Store opplevelser på Vestre Nøkkvann. Foto: Sture Pettersen
Seks islagte vann, 19 kilometer og 15 minus. Se bildene fra langturen på skareføret.
Eirik Fiskvik og Ole Hem sykler Trans Cape i Sør-Afrika i begynnelsen av februar. Foto: Privat
- 19/01/18
Rivaler blir lagkamerater i Sør-Afrika