Dugnadsarbeidet i Pioneren er ett av mange prosjekter som har bidratt til NOTS kompetanse på stibygging. Denne kompetansen samles nå mellom to permer. Foto: Bjørn Enoksen
- 10/01/17
NOTS lanserer stibyggerhåndbok
av: Ingeborg Scheve
10.01.17 07.00
Med stibyggerhåndboka skal NOTS dele sin kompetanse på tilrettelegging og brobygging.

– Vi sitter etter hvert på mye kompetanse om stibygging internt i NOTS, og denne vil vi nå dokumentere i en egen stibyggerhåndbok som tar for seg beste praksis på en del sentrale elementer i stibygging, sier Simen Filseth, som er redaktør for bokprosjektet til NOTS.

– Vi har jobbet med Trail Solutions i IMBA (International Mountain Biking Association, journ.anm.) og tatt initiativ til stibygging og tilrettelegging i lokallagene. Det skjer mye rundt omkring i landet, blant annet i Drammen, på Kongsberg, og i Sogn, og i Oslo har vi jo Pioneren-prosjektet. Gjennom alt dette har vi har bygget opp mye erfaring internt, og denne skal vi nå videreføre og videreutvikle, sier Filseth.

Les også: Dugnadsfinale i Pioneren 

Enkle tiltak gjør stor forskjell
Det er først og fremst medlemmenes kompetanse på håndbygde elementer og manuell tilrettelegging som skal samles i stibyggerhåndboka, slik som klopping, steinsetting og brobygging.

– Vi driver ikke med sykkelparkutvikling og tung stibygging med maskiner der de går inn og kutter stier i terrenget, bygger doseringer og store North Shore elementer, forklarer Filseth.

– Vi skal dokumentere beste praksis på konsentrerer oss om enkle tiltak som kan forbedre partier der det kan være vanskelig å ta seg fram. Det kan være klopping over myrer, bruer over juv og tilrettelegging av våte områder der sykling og annen ferdsel setter spor i naturen. Og det kan være utbedring av partier der det er dårlig flyt på grunn av begrenset sikt. Da vil det ofte hjelpe mye om man får ryddet opp i buskas og kratt slik at en ser stien bedre.

Saken fortsetter under

Redaktøren for stibyggerhåndboka til NOTS, Simen Filseth, har også praktisk erfaring fra stibygging. Foto: Tom Helgesen 

Brobygging på flere plan
Filseth trekker fram at tilrettelegging og stibygging er noe av det viktigste arbeidet NOTS gjør. Slike tiltak bidrar til å gjøre stiene mer bærekraftige og redusere slitasjen på naturen, samtidig som de bidrar til å bygge broer mellom brukergrupper.

– Vi bygger ikke stier bare for sykling. Det er ikke til å legge skjul på at stibygging er ett av de viktigste virkemidlene vi har for å senke konfliktnivået mellom brukere. Det vi gjør i skogen kommer alle brukere til gode, og det har vi hatt veldig gode erfaringer med i de ulike prosjektene vi har gjennomført. Vi ser jo at turgåere ofte er de første til å ta i bruk stiene vi har tilrettelagt, og at de som regel blir strålende fornøyde med de utbedringene vi gjør, sier Filseth.

Les også: Stisykling sliter ikke mer på naturen enn andre aktiviteter 

Nytteverdi utover NOTS
Stibyggerhåndboka er ment både som en håndbok for NOTS egne medlemmer og lokallag, så vel som for andre som driver tilrettelegging.

– Andre friluftslivorganisasjoner som Turistforeningen kan også ha nytte av boka, og jeg vet at NOTS kompetanse bidratt inn i merkehåndboka til DNT. Vi ser også for oss at kommuner og kommersielle utbyggere på steder der de ønsker en lettere tilrettelegging enn maskinelle inngrep vil ha glede av den, sier Filseth.

Saken fortsetter under

Steinlegging i Pioneren. Foto: Bjørn Enoksen

Les også: Etablerer kompetansebase for terrengsykling 

Lansering på årsmøtet
Stibyggerhåndboka skal slippes på NOTS årsmøte i Oslo 16.februar. Boka blir på 48 sider og skal tåle å være med på feltarbeid.

– Boken blir tilpasset røff bruk med ringmarg og beskyttelse på utsiden, sier Filseth.

I tillegg til den fysiske utgaven med trykte bokstaver på papir, vil det også være en digital nedlastbar versjon.

– Dette skal være et levende dokument, og vil kommer til å oppdatere den jevnlig etter hvert som vi tilegner oss ny kunnskap, sier Filseth.

BESTILL ABONNEMENT: Det beste TERRENGSYKKEL-innholdet hjem i postkassen. 


 
 
VIS KOMMENTARFELT
Grenserittet etappe blir i år to dager i stedet for tre. Foto: Arrangøren
Etter fjorårets premiere med tredagers stisykkelritt har Grenserittet besluttet å legge om...
Lokallagene er en kilde til rekruttering til sentralstyret, men foreløpig er det tynt med kandidater til vervene som er på valg om tre uker. Foto: Øyvind Haugen
Tre uker før årsmøtet står NOTS fortsatt med svært få kandidater til vervene som må fylles.
Store opplevelser på Vestre Nøkkvann. Foto: Sture Pettersen
Seks islagte vann, 19 kilometer og 15 minus. Se bildene fra langturen på skareføret.
Eirik Fiskvik og Ole Hem sykler Trans Cape i Sør-Afrika i begynnelsen av februar. Foto: Privat
- 19/01/18
Rivaler blir lagkamerater i Sør-Afrika