Slike stier er det nå over 20 kilometer av i Lillehammer, og mer er på gang. Foto: Tom Ruud
- 29/12/17
Endelig skuterstier i Lillehammer
av: Ingeborg Scheve
29.12.17 09.13
Julas snøfall har gitt tjukksyklistene milevis med stier på kryss og tvers rundt Abbortjern.

 – Det har kommet over en halvmeter snø de siste dagene, så nå har vi rundt to mil med fatbikestier i området der vi har lov til å kjøre stier med skuter, men det blir mer. Det er også gått flere kilometer med truger der vi ikke har kjørt skuter, og alle løypene henger sammen, sier Tom Ruud, som er en av ildsjelen bak skuterpreppeprosjektet i Lillehammer.

Les også: Får kjøre fatbikeløyper med skuter 

Saken fortsetter under

Her er det skuterpreppede stier i Lillehammer. Kartillustrasjon: Tom Ruud

Skuterstier senker terskelen
Dette er andre sesongen tjukksykkelfolket i Lillehammer har tillatelse til å preppe stier med skuter. Ruud ser at tilretteleggingen blir satt pris på, og han håper de skuterkjørte tjukksykkelløypene vil bidra til at flere får sjansen til å prøve seg på fatbike.

– Tilbudet er gratis, og det er åpent for alle. Vi ser at mange bruker området hele tiden. Skuterstier er enklere å sykle enn trugetrødde stier. De trugetrødde stiene blir mye smalere, og så fort man styrer utenfor sporet så velter man. Brede skuter spor er flott for barn og de som er ferske på fatbike.

Saken fortsetter under

Slik ser de skuterkjørte stiene ut. Foto: Tom Ruud

Bredt samarbeid
Prosjektet med å få løyve til å preppe sykkelstier med skuter startet for drøyt to år siden og i februar var tillatelsen fra kommunen i boks, med samtykke fra de berørte grunneierne. Det er Olympiaparken i Lillehammer som har fått løyve til å kjøre stiene med skuter.

Det er ingen begrensninger på antall kilometer som kan kjøres, men området som kan preppes med skuter er begrenset. Løypene starter på Birkebeineren skistadion, der Birkebeinerrennet har målgang.

Les også: Sykler i skuterspor 

Trugetrødde stier er mye smalere enn skuterstiene, og derfor vanskeligere for ferske tjukksyklister. Foto: Tom Ruud


 
 
VIS KOMMENTARFELT
Grenserittet etappe blir i år to dager i stedet for tre. Foto: Arrangøren
Etter fjorårets premiere med tredagers stisykkelritt har Grenserittet besluttet å legge om...
Lokallagene er en kilde til rekruttering til sentralstyret, men foreløpig er det tynt med kandidater til vervene som er på valg om tre uker. Foto: Øyvind Haugen
Tre uker før årsmøtet står NOTS fortsatt med svært få kandidater til vervene som må fylles.
Store opplevelser på Vestre Nøkkvann. Foto: Sture Pettersen
Seks islagte vann, 19 kilometer og 15 minus. Se bildene fra langturen på skareføret.
Eirik Fiskvik og Ole Hem sykler Trans Cape i Sør-Afrika i begynnelsen av februar. Foto: Privat
- 19/01/18
Rivaler blir lagkamerater i Sør-Afrika